Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Vương

bài 7 : Chu vi hình chữ nhật là 40cm,chiều dài hơn chiều rộng 8cm.Tính diện tích hình chữ nhật ?  
Mình đang cần sự trợ giúp của các cao nhân! Ai có thể dành chút thời gian giúp mình giải quyết câu hỏi khó này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Giả sử chiều dài của hình chữ nhật là D và chiều rộng là R.
Theo đề bài, ta có hệ thống phương trình như sau:
2D + 2R = 40 (1) (vì chu vi hình chữ nhật là tổng 2 chiều dài và 2 chiều rộng)
D - R = 8 (2) (vì chiều dài hơn chiều rộng 8cm)

Từ (2), ta có D = 8 + R. Thay vào (1), ta có:
2(8 + R) + 2R = 40
16 + 2R + 2R = 40
4R = 40 - 16
4R = 24
R = 24/4
R = 6

Thay R vào (2), ta có D - 6 = 8
D = 8 + 6
D = 14

Diện tích hình chữ nhật là S = D x R = 14 x 6 = 84 (cm^2)

Vậy diện tích hình chữ nhật là 84 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Đặt chiều dài hình chữ nhật là a và chiều rộng là b. Theo đề bài, ta có hệ phương trình sau:
2a + 2b = 40
a - b = 8
Giải hệ phương trình ta có a = 24 và b = 16
Vậy diện tích hình chữ nhật là a*b = 24*16 = 384cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a và chiều rộng là b. Theo đề bài, ta có hệ phương trình sau:
2(a + b) = 40
(a - b) = 8
Giải hệ phương trình ta có a = 24 và b = 16
Vậy diện tích hình chữ nhật là a*b = 24*16 = 384cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để viết một phân số thành tổng các phân số tối giản, ta cần thực hiện các bước sau:
1. Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của tử số và mẫu số của phân số ban đầu.
2. Chia tử số và mẫu số của phân số ban đầu cho ƯCLN để được phân số tối giản.

Áp dụng phương pháp này vào câu hỏi:

Phân số 16/21:
- Tìm ƯCLN của 16 và 21: ƯCLN(16, 21) = 1
- Chia tử số và mẫu số cho ƯCLN: 16/21 = (16 ÷ 1) / (21 ÷ 1) = 16/21
Vì ƯCLN của 16 và 21 là 1, nên phân số 16/21 đã là phân số tối giản.

Phân số 13/14:
- Tìm ƯCLN của 13 và 14: ƯCLN(13, 14) = 1
- Chia tử số và mẫu số cho ƯCLN: 13/14 = (13 ÷ 1) / (14 ÷ 1) = 13/14
Vì ƯCLN của 13 và 14 là 1, nên phân số 13/14 đã là phân số tối giản.

Câu trả lời:
- Phân số 16/21 đã là phân số tối giản.
- Phân số 13/14 đã là phân số tối giản.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48261 sec| 2248.578 kb