Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Ngọc

Bài 5 : Tổng số tuổi của ông và cháu hiện nay là 78 tuổi . Cách đây 6 năm công hơn cháu 56 tuổi .Tính tuổi của mỗi người hiện nay ?
Hey cả nhà, mình đang bí bách quá, có ai có thể bỏ chút thời gian giúp mình với câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp giả sử và tìm hiểu.

Giả sử tuổi của ông là O tuổi và tuổi của cháu là C tuổi.

Theo đề bài, ta có hai phương trình sau:
1) O + C = 78 (tổng số tuổi của ông và cháu là 78 tuổi)
2) O - C = 56 (cách đây 6 năm, ông còn hơn cháu 56 tuổi)

Để giải hệ phương trình trên, ta có thể cộng hai phương trình lại với nhau, ta được:
2O = 78 + 56 = 134
O = 134/2 = 67

Sau khi tìm được tuổi của ông, ta có thể tính tuổi của cháu bằng cách thay giá trị của ông vào phương trình (1):
C = 78 - O = 78 - 67 = 11

Vậy, tuổi của ông hiện nay là 67 tuổi và tuổi của cháu hiện nay là 11 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Gọi tuổi của ông là x và tuổi của cháu là y. Theo đề bài, ta có hệ phương trình sau:

x + y = 78
x - y = 56
Giải hệ phương trình trên ta được x = 67 và y = 11. Vậy tuổi của ông hiện nay là 67 tuổi và tuổi của cháu hiện nay là 11 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi tuổi của ông là x và tuổi của cháu là y. Theo đề bài, ta có hệ phương trình sau:

x + y = 78
x - y = 62
Giải hệ phương trình trên ta được x = 70 và y = 8. Vậy tuổi của ông hiện nay là 70 tuổi và tuổi của cháu hiện nay là 8 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Gọi tuổi của ông là x và tuổi của cháu là y. Theo đề bài, ta có hệ phương trình sau:

x + y = 78
x - 6 = y + 56
Giải hệ phương trình trên ta được x = 65 và y = 13. Vậy tuổi của ông hiện nay là 65 tuổi và tuổi của cháu hiện nay là 13 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48578 sec| 2236.813 kb