Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Huy

Bài 5. (1,0 điểm ) Một nhà nghiên cứu thị trường sau khi nghiên cứu và chỉ ra được rằng tổng chi phí $T$ (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất $a$ sản phẩm được cho bởi biểu thức $T=a^{2}+30 a+4 \, 800$. Giá bán của $1$ sản phẩm là $190$ nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất nhiều nhất là bao nhiêu để đảm bảo $a$ sản phẩm được bán ra không bị lỗ (giả thiết các sản phẩm sản xuất ra được bán hết)?
Ai đó giúp mình với, mình đang rất cần tìm lời giải cho câu hỏi này. Mình sẽ chia sẻ kết quả cho mọi người sau!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta xét công thức tính tổng chi phí $T=a^{2}+30 a+4 \, 800$. Giả sử số sản phẩm được sản xuất là $x$, ta có công thức tính số sản phẩm được bán ra không bị lỗ là $ax$.

Để đảm bảo $a$ sản phẩm được bán ra không bị lỗ, ta cần thỏa mãn điều kiện sau:
$ax > T$
$a \cdot x > a^{2}+30 a+4 \, 800$
$x > a + \frac{30a}{a} + \frac{4 \, 800}{a}$
$x > a + 30 + \frac{4 \, 800}{a}$

Từ phương trình trên, ta thấy $x$ cần lớn hơn biểu thức $a + 30 + \frac{4 \, 800}{a}$ để đảm bảo không bị lỗ.

Tiếp theo, ta xét giá bán của 1 sản phẩm là 190 nghìn đồng. Ta có:
$a \cdot 190 = T$
$a \cdot 190 = a^{2}+30 a+4 \, 800$
$a^{2}+30 a+4 \, 800 - a \cdot 190 = 0$

Ta giải phương trình trên để tìm giá trị của $a$.

Sau khi tìm được giá trị của $a$, ta sẽ thay vào công thức $x > a + 30 + \frac{4 \, 800}{a}$ để tính số sản phẩm được bán ra không bị lỗ.

Kết quả cuối cùng chính là câu trả lời cho câu hỏi trên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Đặt số sản phẩm cần sản xuất nhiều nhất để đảm bảo không bị lỗ là a. Với giá bán của 1 sản phẩm là 190 nghìn đồng, ta có tổng tiền bán sản phẩm là 190a. Tổng chi phí để sản xuất a sản phẩm được cho bởi biểu thức T = a^2 + 30a + 4800. Để đảm bảo không lỗ, ta cần có 190a ≥ a^2 + 30a + 4800. Vậy ta cần giải phương trình a^2 + 30a + 4800 ≤ 190a để tìm số lượng sản phẩm được sản xuất nhiều nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử số sản phẩm cần sản xuất nhiều nhất để đảm bảo không bị lỗ là a. Theo biểu thức của tổng chi phí sản xuất T = a^2 + 30a + 4800, ta cần giải phương trình a^2 + 30a + 4800 ≤ 190a để tìm số lượng sản phẩm được sản xuất nhiều nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Theo giả thiết của đề bài, số sản phẩm cần sản xuất nhiều nhất để đảm bảo không bị lỗ là a. Với giá bán của 1 sản phẩm là 190 nghìn đồng, tổng chi phí sản xuất a sản phẩm được cho bởi biểu thức T = a^2 + 30a + 4800. Để đảm bảo không lỗ, ta cần có tổng tiền bán sản phẩm lớn hơn hoặc bằng tổng chi phí sản xuất. Vậy ta cần giải phương trình a^2 + 30a + 4800 ≤ 190a để tìm số lượng sản phẩm được sản xuất nhiều nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đề bài yêu cầu tìm số sản phẩm được sản xuất nhiều nhất để đảm bảo không bị lỗ. Ta biết giá bán của 1 sản phẩm là 190 nghìn đồng, tổng chi phí để sản xuất a sản phẩm được cho bởi biểu thức T = a^2 + 30a + 4800. Để đảm bảo không lỗ, ta cần có tổng tiền bán sản phẩm lớn hơn hoặc bằng tổng chi phí sản xuất. Vậy ta cần giải phương trình a^2 + 30a + 4800 ≤ 190a để tìm số lượng sản phẩm được sản xuất nhiều nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09157 sec| 2247.648 kb