Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Huy

Bài 2 : Làm bằng phép tính : 6tấn 8 tạ =          kg 15 kg4 dag =     dag  24kg 8 hg =        dag 23dag 9g =        gam 8hg 9 dag =        dag 89125 gam =     kg       gam  12375 dag =     kg        gam  25005 g  =        kg        gam  6 hg 7g  =         g  600kg =            yến 
Mình đang trong tình trạng khẩn cấp cần giải quyết câu hỏi này, Bạn nào thông thái giúp mình với, mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải các phép tính chuyển đổi đơn vị trọng lượng, ta cần biết quy đổi các đơn vị trọng lượng theo thông số chuyển đổi của các đơn vị.

1 tấn = 1000 kg
1 kg = 10 dag
1 kg = 1000 g
1 kg = 10000 gam
1 dag = 10 g
1 gam = 0.01 g

Cách giải chuyển đổi các đơn vị trọng lượng:

1. Chuyển đổi từ tấn sang kg:
6 tấn 8 tạ = 6 x 1000 kg + 8 x 100 kg = 6000 kg + 800 kg = 6800 kg

2. Chuyển đổi từ kg sang dag:
15 kg 4 dag = 15 x 10 dag + 4 dag = 150 dag + 4 dag = 154 dag

3. Chuyển đổi từ kg sang dag:
24 kg 8 hg = 24 x 10 dag + 8 dag = 240 dag + 8 dag = 248 dag

4. Chuyển đổi từ dag sang gam:
23 dag 9 g = 23 x 10 g + 9 g = 230 g + 9 g = 239 g

5. Chuyển đổi từ hg sang dag:
8 hg 9 dag = 8 x 10 dag + 9 dag = 80 dag + 9 dag = 89 dag

6. Chuyển đổi từ gam sang kg:
89125 gam = 89125 g = 89125 g / 1000 = 89,125 kg

7. Chuyển đổi từ dag sang kg:
12375 dag = 12375 dag = 12375 dag / 1000 = 12,375 kg

8. Chuyển đổi từ g sang kg:
25005 g = 25005 g / 1000 = 25,005 kg

9. Chuyển đổi từ g sang g:
6 hg 7 g = 6 x 10 g + 7 g = 60 g + 7 g = 67 g

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
1. 6 tấn 8 tạ = 6800 kg
2. 15 kg 4 dag = 154 dag
3. 24 kg 8 hg = 248 dag
4. 23 dag 9 g = 239 g
5. 8 hg 9 dag = 89 dag
6. 89125 gam = 89,125 kg
7. 12375 dag = 12,375 kg
8. 25005 g = 25,005 kg
9. 6 hg 7 g = 67 g
10. 600 kg = yến (không có thông số chuyển đổi từ kg sang yến)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Bài 2: Làm bằng phép tính:
6 tấn 8 tạ = 6800 kg
15 kg 4 dag = 15040 dag
24 kg 8 hg = 24800 dag
23 dag 9 g = 239 gam
8 hg 9 dag = 89 dag
89125 gam = 89 kg 125 gam
12375 dag = 123 kg 375 g
25005 g = 25 kg 5 gam
6 hg 7g = 67 g
600 kg = 600 yến

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bài 2: Làm bằng phép tính:
6 tấn 8 tạ = 6800 kg
15 kg 4 dag = 15040 dag
24 kg 8 hg = 24800 dag
23 dag 9 g = 239 gam
8 hg 9 dag = 80 dag
89125 gam = 89 kg 125 gam
12375 dag = 123 kg 3750 gam
25005 g = 25 kg 5 gam
6 hg 7g = 67 g
600 kg = 600 yến

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bài 2: Làm bằng phép tính:
6 tấn 8 tạ = 6400 kg
15 kg 4 dag = 15040 dag
24 kg 8 hg = 24080 dag
23 dag 9 g = 239 gam
8 hg 9 dag = 80 dag
89125 gam = 89 kg 125 gam
12375 dag = 123 kg 7500 gam
25005 g = 25 kg 5 gam
6 hg 7g = 67 g
600 kg = 600 yến

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46172 sec| 2258.688 kb