Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Vương

BÀI 1: Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm: chiếu, kén, mọc, giá, mực.  BÀI 2: Xác định từ loại của những từ đồng âm trong những câu em vừa đặt ở bài tập 1. ​
Mọi người ơi, mình cần sự giúp đỡ để giải quyết một vấn đề cá nhân. Bạn nào có thể chia sẻ kiến thức của mình với mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đối với bài 1: Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm.
- Đầu tiên, xác định ý nghĩa của từ đồng âm để biết được từ ngữ và nghĩa của nó.
- Sau đó, tìm các từ có cách viết giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau.
- Tạo câu để sử dụng các từ đồng âm đã tìm được.

2. Đối với bài 2: Xác định từ loại của những từ đồng âm trong những câu em vừa đặt ở bài tập 1.
- Đọc từng câu và xác định từ loại của từng từ đồng âm trong câu đó. Có thể sử dụng kiến thức về ngữ pháp và cấu trúc câu để xác định từ loại.
- Ghi lại từ loại của từng từ đồng âm trong mỗi câu.

Câu trả lời:
Bài 1:
- Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm:
+ chiếu (đường linh, một phép đo) và chiếu (soi, tỏa sáng)
+ kén (hạn chế, kém cỏi) và kén (cái giọt nhỏ)
+ mọc (phát triển, trưởng thành) và mọc (thóc, mì)
+ giá (tên một loài thực vật) và giá (giá cả)
+ mực (dầu mực, mực in) và mực (mực nồng)

Bài 2:
- Xác định từ loại của những từ đồng âm trong những câu em vừa đặt ở bài tập 1:
+ chiếu (đường linh, một phép đo): danh từ và động từ
+ chiếu (soi, tỏa sáng): danh từ và động từ
+ kén (hạn chế, kém cỏi): đại từ và động từ
+ kén (cái giọt nhỏ): danh từ và động từ
+ mọc (phát triển, trưởng thành): động từ và danh từ
+ mọc (thóc, mì): động từ và danh từ
+ giá (tên một loài thực vật): danh từ
+ giá (giá cả): danh từ
+ mực (dầu mực, mực in): danh từ và động từ
+ mực (mực nồng): danh từ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

{"content1": "Bài 1: Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm:
1. Chiếu: Tôi sẽ chiếu bộ phim mới vào tối nay.
2. Kén: Mẹ đã kén cho tôi một đôi giày mới.
3. Mọc: Con cỏ đang mọc rất nhanh sau mưa.
4. Giá: Chàng trai mua một cái giá để treo quần áo.
5. Mực: Anh đã ướp thêm mực vào món ốc sốt me."

"content2": "Bài 2: Xác định từ loại của những từ đồng âm trong những câu em vừa đặt ở bài tập 1:
1. Trong câu về chiếu, từ 'chiếu' là động từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là chiếu sáng hoặc chiếu phim).
2. Trong câu về kén, từ 'kén' là động từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là chọn lựa).
3. Trong câu về mọc, từ 'mọc' cũng là động từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là sinh trưởng).
4. Trong câu về giá, từ 'giá' có thể là danh từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là giá cả) hoặc là động từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là xác định giá trị).
5. Trong câu về mực, từ 'mực' thường là danh từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là mực in)."

"content3": "Bài 1: Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm:
1. Chiếu: Liên tục mưa chiếu suốt cả ngày.
2. Kén: Mình kén đôi giày đi chơi cuối tuần.
3. Mọc: Cây chuối bắt đầu mọc từ hạt giống.
4. Giá: Anh rất muốn mua chiếc giá để treo quần áo.
5. Mực: Hôm nay mình ăn mực sốt tương."

"content4": "Bài 2: Xác định từ loại của những từ đồng âm trong những câu em vừa đặt ở bài tập 1:
1. Trong câu về chiếu, từ 'chiếu' có thể là danh từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là chăn đắp) hoặc là động từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là chiếu đèn).
2. Trong câu về kén, từ 'kén' là động từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là lựa chọn).
3. Trong câu về mọc, từ 'mọc' là động từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là sinh trưởng).
4. Trong câu về giá, từ 'giá' có thể là danh từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là giá cả) hoặc là động từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là xác định giá trị).
5. Trong câu về mực, từ 'mực' thường là danh từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là mực in) hoặc là động từ (nhất là trong trường hợp sử dụng với nghĩa là bôi mực)." }

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để phân biệt các dung dịch NaCl, NaNO3, BaCl2 và Ba(NO3)2, ta có thể sử dụng các chất theo từng câu hỏi:

A) Quì tím (dùng để kiểm tra có Na+ hay không) và dd AgNO3 (dùng để kiểm tra có Cl- hay không):
- Dung dịch NaCl sẽ tạo một kết tủa trắng (AgCl) khi trộn với dd AgNO3, trong khi các dung dịch còn lại không tạo kết tủa.

B) Dung dịch Na2CO3 (dùng để kiểm tra có Ba2+ hay không) và dd H2SO4 (dùng để kiểm tra có NO3- hay không):
- Dung dịch Ba(NO3)2 sẽ tạo một kết tủa trắng (BaSO4) khi trộn với dd H2SO4, trong khi các dung dịch còn lại không tạo kết tủa.
- Dung dịch BaCl2 sẽ không phản ứng với Na2CO3 và dd H2SO4.

C) Dung dịch AgNO3 (dùng để kiểm tra có Cl- hay không) và dd H2SO4 (dùng để kiểm tra có NO3- hay không):
- Dung dịch NaCl sẽ tạo một kết tủa trắng (AgCl) khi trộn với dd AgNO3, trong khi các dung dịch còn lại không tạo kết tủa.
- Cả 4 dung dịch đều không phản ứng với dd H2SO4.

D) Dung dịch Na2CO3 (dùng để kiểm tra có Ba2+ hay không) và dd HNO3 (dùng để kiểm tra có NO3- hay không):
- Dung dịch Ba(NO3)2 sẽ không phản ứng với Na2CO3 và dd HNO3.
- Dung dịch BaCl2 sẽ không phản ứng với Na2CO3, nhưng tạo kết tủa trắng (BaSO4) khi trộn với dd HNO3.
- Cả 2 dung dịch NaCl và NaNO3 đều phản ứng với dd Na2CO3, tạo kết tủa trắng (Na2CO3).

Vậy, câu trả lời đầy đủ và chi tiết là: Để phân biệt các dung dịch NaCl, NaNO3, BaCl2 và Ba(NO3)2, ta lần lượt dùng các chất theo từng câu hỏi:
- A) Quì tím và dd AgNO3
- B) Dung dịch Na2CO3 và dd H2SO4
- C) Dung dịch AgNO3 và dd H2SO4
- D) Dung dịch Na2CO3 và dd HNO3

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27649 sec| 2233.656 kb