Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Long

Bài 1 :  1/10 ha = .......... m2                   1/4 ha = ........ m2 1/100 km2 = ........... ha 2/5 km2 = ............. ha 2 m2 15 dm2   .........  \(2\frac{15}{100}\)      m2 Bài 2 : Cho hình chữ nhật có chiều rộng là 100 m, chiều dài là 300 m. Tính diện tích hình chữ nhật ? ( trình bày đầy đủ lời giải ) Bài 3 : Diện tích của Hồ Tây là 440ha, diện tích của hồ Ba Bể là 670ha. Hỏi diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây bao nhiêu mét vuông? ( trình bày đầy đầy đủ )    
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Bài 1:

1/10 ha = 100 m2 (vì 1 ha = 10,000 m2)
1/4 ha = 2500 m2 (vì 1 ha = 10,000 m2)
1/100 km2 = 1 ha (vì 1 km2 = 10,000 ha)
2/5 km2 = 40 ha (vì 1 km2 = 10,000 ha)

Để chuyển đổi đơn vị đo diện tích, ta dùng quy tắc:

1 m2 = 1 m2
1***2 = 0.01 m2
1 cm2 = 0.0001 m2

Vậy, 2 m2 15***2 = 2.15 m2

Bài 2:

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng
= 300 m x 100 m
= 30,000 m2

Bài 3:

Diện tích của Hồ Tây là 440 ha = 440 x 10,000 m2 = 4,400,000 m2
Diện tích của Hồ Ba Bể là 670 ha = 670 x 10,000 m2 = 6,700,000 m2

Diện tích của Hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây: 6,700,000 - 4,400,000 = 2,300,000 m2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Diện tích của Hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây là: 67000 - 44000 = 23000 m2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51548 sec| 2250.453 kb