Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Việt

b) 66 – 6 + 6 + 6 +….+ 6 có   11 số 6  
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Cách 4: Ta có thể tìm công thức tổng quát của dãy số 6. Tổng của dãy số 6 có n số là S = n*a = 11*6 = 66.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 3: Ta có tổng của dãy số 6 là 66, số lượng số 6 là 11. Vì vậy, 66 chia đều cho 11 sẽ được 6. Vậy ta thấy mỗi số 6 đều được tính 1 lần trong tổng 66. Số 6 xuất hiện 11 lần trong dãy nên tổng của dãy số 6 là 66.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 2: Ta có 66 - 6 = 60. Sau đó, thêm vào dãy số 6 còn lại, ta có: 60 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 66. Tổng của dãy số 6 là 66.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1: Ta có tổng của dãy số 6 là 66, số lượng số 6 là 11. Vì vậy, công thức tính tổng của dãy số 6 có n số là: S = n*(a1 + an)/2 = 11*(6 + 66)/2 = 11*(72)/2 = 11*36 = 396.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.44711 sec| 2228.398 kb