Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Huy

Anh Tấn định mua một đôi giày có giá 657000 đồng và có hai chính sách giảm giá:  Chính sách 1:giảm 30% giá bán. Chính sách 2:giảm 20% giá bán và giảm tiếp 10% giá mới. Hỏi anh Tấn nên chọn chính sách nào để mua đôi giày rẻ hơn?
Mọi người ạ, mình rất cần sự giúp đỡ của các Bạn để giải quyết câu hỏi này. Cám ơn các Bạn nhiều lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta sẽ tính giá mới của giày sau khi áp dụng cả hai chính sách giảm giá.

Chính sách 1: Giảm 30% giá bán.
Giá mới sau khi áp dụng chính sách 1: 657000 - (657000 * 30%) = 657000 - 197100 = 459900 đồng.

Chính sách 2: Giảm 20% giá bán và giảm tiếp 10% giá mới.
Giá sau khi áp dụng chính sách 1: 657000 - (657000 * 20%) = 657000 - 131400 = 525600 đồng.
Giá mới sau khi áp dụng chính sách 2: 525600 - (525600 * 10%) = ***0 = 473040 đồng.

Vậy, ta thấy giá mới khi áp dụng chính sách 2 là 473040 đồng, thấp hơn so với giá mới khi áp dụng chính sách 1 là 459900 đồng.

Vậy, để mua đôi giày rẻ hơn, anh Tấn nên chọn chính sách 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Comparing the two policies, we can see that the second policy offers a lower price of 473040 dong. Therefore, Anh Tấn should choose the second policy to buy the shoes at a cheaper price.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The second policy will reduce the price of the shoes by 20%, and then further reduce the new price by 10%. So the first reduction will be 657000 - 657000*20/100 = 525600 dong. And the second reduction will be ***00*10/100 = 473040 dong.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The first policy will reduce the price of the shoes by 30%. So the new price will be 657000 - 657000*30/100 = 459900 dong.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Sử dụng chính sách 1 thì cần trả số tiền là 

657000-(657000x30:100)=459900(đồng)

Sử dụng chính sách 2 giảm 20% giá bán thì cần trả số tiền là

657000-(657000x20:100)=525600(đòng)

Sử dụng chính sách 2 thì cần trả số tiền là

525600-(525600x10:100)=473040(đồng)

Vì 459900 đồng<473040 đồng nên sử dụng chính sách 1 thì cần trả số tiền ít hơn chính sách 2

(ノ◕ヮ◕)ノ*

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47148 sec| 2262.031 kb