Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Bảo Duy

AI LÀ NGƯỜI TẠO RA BĂNG DÍNH ?
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Đây là một câu hỏi không liên quan đến toán học. Băng dính là một sản phẩm công nghiệp được tạo ra bởi các công ty sản xuất vật liệu và hàng hóa. Toán học không có vai trò quyết định hoặc tạo ra các sản phẩm như vậy. Vì vậy, không có phương pháp giải hay câu trả lời chính xác cho câu hỏi này trong lĩnh vực toán học.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Công thức số học không có mối liên quan với việc ai tạo ra băng dính. Tuy nhiên, công thức được sử dụng trong việc phân tích, tính toán và mô hình hóa các vấn đề toán học liên quan đến các nguyên lý và quy tắc toán học.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Băng dính được tạo ra từ một lớp màng nhựa dẻo, chứa keo ở một mặt, được dùng để dính và gắn kết các vật liệu lại với nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Băng dính ban đầu được tạo ra để phục vụ cho công việc sơn sửa và dùng trong ngành điện tử.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Băng dính được phát minh bởi cặp vợ chồng Richard Drew và ông Johnson & Johnson vào năm 1925.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43879 sec| 2247.352 kb