Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Ngọc

A vẽ hình chóp S,ABCD đáy ABCD là hình bình hàng B :vẽ hình chóp cụt ABCD .ABCD đáy lớn ABCD là hình bình hành

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25637 sec| 2040.266 kb