Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Giang

a. So sánh khả năng hoạt động của P trắng và P đỏ? Giải thích ? b. P có những số oxh nào? Từ đó dự đoán tính chất hóa học của P? c. Viết các phương trình phản ứng minh họa cho từng tính chất hóa học của P?
Làm ơn, mình thực sự cần ai đó chỉ dẫn giúp mình giải quyết câu hỏi này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Đọc và hiểu câu hỏi
- Tra cứu thông tin về P trắng và P đỏ
- Xem xét các số oxi hóa của P để dự đoán tính chất hóa học của P
- Xây*** các phương trình phản ứng minh họa cho từng tính chất hóa học của P

Câu trả lời:

a. Để so sánh khả năng hoạt động của P trắng và P đỏ, cần tìm hiểu về tính chất và công dụng của cả hai chất này. Sau đó, so sánh các tính chất đó để đưa ra kết luận về khả năng hoạt động của P trắng và P đỏ.

b. Để biết những số oxi hóa của P, ta cần xem xét bảng tuần hoàn hoặc tra cứu thông tin về các hợp chất của P. Từ đó, dựa vào số oxi hóa, ta có thể dự đoán tính chất hóa học của P.

c. Để viết các phương trình phản ứng minh họa cho từng tính chất hóa học của P, ta cần xem xét tính chất cụ thể được yêu cầu và tìm ra các phản ứng liên quan tới tính chất đó. Qua đó, xây*** phương trình phản ứng cụ thể để minh họa cho tính chất hóa học của P.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

c. Các phương trình phản ứng minh họa cho từng tính chất hóa học của P:
1. Phản ứng với oxy: P + O2 -> P2O3 (tạo thành oxit của P có cấu trúc P3+ và P3-)
2. Phản ứng với nước: P4 + 6H2O -> 4H3PO3 + PH3 (tạo thành axit phosphorous và diphosphine)
3. Phản ứng với kim loại: P + 3CuCl2 -> PCl3 + 3CuCl (tạo thành phospine trichloride và đồng clorua)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

b. P có số oxh là +3 và -3. Từ đó, ta có thể dự đoán rằng P sẽ thể hiện tính chất oxy hóa của một nguyên tố có thể nhận hoặc chuyển nhượng 3 electron để tạo các hợp chất có cấu trúc P3+ và P3-. Ngoài ra, P cũng có khả năng hiện diện dưới dạng các ion P5+ và P5-.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a. Khả năng hoạt động của P trắng và P đỏ có thể được so sánh dựa trên thứ tự tăng dần của điện tích hạt nhân. Nếu P trắng có số nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân lớn hơn thì nó sẽ có khả năng hoạt động mạnh hơn P đỏ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

P có các số oxi hoá là -3; 0; +3; +5

⇒ Tính chất hoá học: P vừa thể hiện tính oxi hoá và vừa thể hiện tính khử.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46165 sec| 2257.633 kb