Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

a) số 35    19/100 được viết dưới dang số thập phân là:                     b) Chữ số 6 trong số 45,678 có giá trị  là: C) Số lớn nhất trong các số :10,01;9,999;8,789;9,878 là: d)Trong các số thập phân:3,50;3,500;3,5000 số bằng 3,5 là:
Mọi người ơi, mình đang bí câu này quá, có ai có thể chỉ cho mình cách giải quyết không? Mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, chúng ta sẽ thực hiện các bước sau:

a) Để viết số phân số 19/100 dưới dạng số thập phân, chúng ta chia 19 cho 100: 19 ÷ 100 = 0,19. Vậy số 35 19/100 được viết dưới dạng số thập phân là 35,19.

b) Để tìm giá trị chữ số 6 trong số 45,678, chúng ta xem chữ số 6 nằm ở hàng thập phân. Vậy giá trị của chữ số 6 là 6/10 hoặc 0,6.

c) Để tìm số lớn nhất trong các số 10,01; 9,999; 8,789; 9,878, chúng ta so sánh các số này. Đáp án là 10,01 vì nó có giá trị cao nhất.

d) Để tìm số bằng 3,5 trong các số thập phân 3,50; 3,500; 3,5000, chúng ta so sánh các số này với số 3,5. Đáp án là cả ba số bằng 3,5.

Câu trả lời cho các câu hỏi ở trên là:
a) Số 35 19/100 được viết dưới dạng số thập phân là 35,19.
b) Giá trị của chữ số 6 trong số 45,678 là 0,6.
c) Số lớn nhất trong các số 10,01; 9,999; 8,789; 9,878 là 10,01.
d) Trong các số thập phân 3,50; 3,500; 3,5000, có số bằng 3,5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48713 sec| 2249.422 kb