Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Vương

a)một hình thang có diện tích 20 m2,đáy lớn 55 dm và đáy bé 45 dm.Tính chiều cao của hình thang. b)tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang ,biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2và chiều cao bằng 2m
Ai đó giúp mình với, mình đang rất cần tìm lời giải cho câu hỏi này. Mình sẽ chia sẻ kết quả cho mọi người sau!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi a), ta sử dụng công thức tính diện tích hình thang: S = (đáy lớn + đáy bé) * h / 2.
Thay các giá trị đã biết vào công thức, ta có:
20 = (55 + 45) * h / 2
20 = 100 * h / 2
40 = 100 * h
h = 40/100 = 0.4 m

Vậy chiều cao của hình thang là 0.4 m.

Để giải câu hỏi b), ta sử dụng công thức tính diện tích hình thang: S = (đáy lớn + đáy bé) * h / 2.
Thay các giá trị đã biết vào công thức, ta có:
7 = (đáy lớn + đáy bé) * 2 / 2
7 = (đáy lớn + đáy bé) * 1
7 = đáy lớn + đáy bé
đáy lớn + đáy bé = 7

Vậy tổng của hai đáy của hình thang là 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

b) Với câu b, diện tích hình thang là 7 m2, chiều cao là 2 m. Theo công thức diện tích hình thang: diện tích = (đáy lớn + đáy bé) x chiều cao / 2, thay các giá trị vào ta có 7 = (đáy lớn + đáy bé) x 2 / 2. Giải phương trình ta có đáy lớn + đáy bé = 7 (m).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

b) Đối với câu b, để tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, ta có công thức diện tích hình thang: diện tích = (đáy lớn + đáy bé) x chiều cao / 2. Thay vào công thức ta có: 7 = (đáy lớn + đáy bé) x 2 / 2. Giải phương trình ta có đáy lớn + đáy bé = 7 (m).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Với câu a, diện tích hình thang là 20 m2, đáy lớn là 55*** = 5.5 m, đáy bé là 45*** = 4.5 m. Theo công thức diện tích hình thang: diện tích = (đáy lớn + đáy bé) x chiều cao / 2, thay các giá trị vào ta có 20 = (5.5 + 4.5) x chiều cao / 2. Giải phương trình ta có chiều cao = 4 (m).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Đối với câu a, để tính chiều cao của hình thang, ta có công thức diện tích hình thang: diện tích = (đáy lớn + đáy bé) x chiều cao / 2. Thay vào công thức ta có: 20 = (55 + 45) x chiều cao / 2. Giải phương trình ta có chiều cao = 4 (m).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47972 sec| 2257.516 kb