Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Việt

a. Hãy chọn một vấn đề tâm đắc nhất trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình và phát biểu suy nghĩ của em về vấn đề đó. b. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Ngữ văn Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23290 sec| 2041.461 kb