Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Đức

a) Các số nào sau đây thuộc tập hợp A nếu A là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số 9;36;169;2016 c) cho tập hợp B={3;4;9;11}

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
3.76528 sec| 2040.609 kb