Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Đức

a) 5 . x - 38 : 19 = 13 b) 84 - 4 . ( 2x + 1) = 48
Mọi người thân mến, mình rất cần một chút trợ giúp từ Mọi người. Mọi người có thể dành ít phút để giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

a) Để giải phương trình 5x - 38 : 19 = 13, ta thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Giải phép tính trong dấu ngoặc trước. Vì 38 : 19 = 2, nên ta được phương trình 5x - 2 = 13.
Bước 2: Dịch các thành phần chứa x về một về cùng vế của phương trình, ta có 5x = 13 + 2.
Bước 3: Tính toán các phép tính, ta có 5x = 15.
Bước 4: Giải phương trình đã được đơn giản hóa, ta có x = 15 : 5.
Bước 5: Kết quả cuối cùng là x = 3.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi a) là x = 3.

b) Để giải phương trình 84 - 4(2x + 1) = 48, ta thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Giải phép tính trong dấu ngoặc trước. Vì 2x + 1 = 85, nên ta được phương trình 84 - 4(85) = 48.
Bước 2: Tính toán các phép tính trong phương trình, ta có 84 - 340 = 48.
Bước 3: Giải phương trình đã được đơn giản hóa, ta có 84 - 340 = 48.
Bước 4: Điều này là không đúng, nên phương trình không có nghiệm.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi b) là phương trình không có nghiệm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

a) 5 . x - 38 : 19 = 13
=> 5x - 2 = 13
=> 5x - 38 ÷ 19 = 13
=> 5x = 15
=> x = 3

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) 5 . x - 38 : 19 = 13
=> 5x - 38 ÷ 19 = 13
=> 5x - 2 = 13
=> 5x = 15
=> x = 3

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) 5 . x - 38 : 19 = 13
=> 5x - 38 ÷ 19 = 13
=> 5x - 2 = 13
=> 5x = 15
=> x = 3

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49076 sec| 2255.43 kb