Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Linh

A={1;2;3;4;5} Tìm các tập hợp con của A
Mình đang cần một chút sự tư vấn từ các Bạn. Có ai có thể dành chút thời gian cứu nguy giúp mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để tìm tất cả các tập hợp con của A, ta có thể sử dụng phương pháp sinh mạnh.

Phương pháp sinh mạnh là một phương pháp dùng để sinh ra tất cả các tập hợp con của một tập hợp. Đầu tiên, ta lập một danh sách rỗng chứa các tập hợp con. Sau đó, ta duyệt qua tất cả các phần tử của tập hợp ban đầu và thêm vào danh sách các tập hợp con một cách tuần tự.

Ví dụ:

- Bước 1: Danh sách tập hợp con rỗng.
- Bước 2: Duyệt qua phần tử đầu tiên của tập hợp A, tức 1. Thêm {1} vào danh sách tập hợp con.
- Bước 3: Duyệt qua phần tử thứ hai của tập hợp A, tức 2. Thêm {2} vào danh sách tập hợp con.
- Bước 4: Duyệt qua phần tử thứ ba của tập hợp A, tức 3. Thêm {3} vào danh sách tập hợp con.
- Bước 5: Duyệt qua phần tử thứ tư của tập hợp A, tức 4. Thêm {4} vào danh sách tập hợp con.
- Bước 6: Duyệt qua phần tử thứ năm của tập hợp A, tức 5. Thêm {5} vào danh sách tập hợp con.
- Bước 7: Duyệt qua cặp phần tử của tập hợp A có 2 phần tử. Thêm {1,2}, {1,3}, {1,4}, {1,5}, {2,3}, {2,4}, {2,5}, {3,4}, {3,5}, {4,5} vào danh sách tập hợp con.
- Bước 8: Duyệt qua cặp phần tử của tập hợp A có 3 phần tử. Thêm {1,2,3}, {1,2,4}, {1,2,5}, {1,3,4}, {1,3,5}, {1,4,5}, {2,3,4}, {2,3,5}, {2,4,5}, {3,4,5} vào danh sách tập hợp con.

Câu trả lời:

Tất cả các tập hợp con của tập hợp A là: {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {1,2}, {1,3}, {1,4}, {1,5}, {2,3}, {2,4}, {2,5}, {3,4}, {3,5}, {4,5}, {1,2,3}, {1,2,4}, {1,2,5}, {1,3,4}, {1,3,5}, {1,4,5}, {2,3,4}, {2,3,5}, {2,4,5}, {3,4,5}, {1,2,3,4}, {1,2,3,5}, {1,2,4,5}, {1,3,4,5}, {2,3,4,5}, {1,2,3,4,5}.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48868 sec| 2235.516 kb