Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Việt

A: “………………………….?” - B: “ I rode a bicycle to school.” 1 điểm a. How do you get to school? b. How did you get to school? c. What did you go to school? d. Where did you go?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi: Đọc câu hỏi để hiểu ý nghĩa và tìm câu trả lời phù hợp.

2. Phân tích câu hỏi: Phân tích câu hỏi để xác định từ khóa và thời gian tương ứng.

3. Tìm câu trả lời: Tìm câu trả lời trong bài đối thoại dựa trên từ khóa và thời gian.

4. Kiểm tra câu trả lời: Kiểm tra câu trả lời để đảm bảo đáp án đúng hoặc không.

Câu trả lời cho câu hỏi trên có thể là:

a. How do you get to school?

b. How did you get to school?

Câu trả lời: I rode a bicycle to school.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

A: How do you get to school? - B: I rode a bicycle to school.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23740 sec| 2217.914 kb