Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Giang

90 phút bằng bao nhiêu giờ vậy?
Xin chào cả nhà, mình đang làm một dự án và vướng mắc một vấn đề nan giải. Bạn nào có thể đóng góp ý kiến để giúp mình vượt qua không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu này, ta có thể sử dụng phép nhân để chuyển đổi từ phút sang giờ. Với mỗi giờ có 60 phút, ta có:
1 giờ = 60 phút
Vậy, để chuyển đổi 90 phút sang giờ, ta thực hiện như sau:
90 phút * (1 giờ / 60 phút) = 1,5 giờ

Vậy, 90 phút bằng 1,5 giờ.

Cách giải khác:
Ta có thể chia 90 phút cho 60 để tìm kết quả. 90 phút chia 60 bằng 1,5 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.12522 sec| 2216 kb