Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Ánh

9. Quãng đường Hà Nội – Lạng Sơn dài 168km. Lúc 5 giờ rưỡi, một ô tô khởi hành từ Hà Nội đi Lạng Sơn với vận tốc 48km/giờ.Hỏi ô tô đó đến Lạng Sơn lúc mấy giờ? Biết xe dừng lại nghỉ 10 phút ở dọc đường. (1 điểm)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Ô tô đi quãng đường từ Hà Nội - Lạng Sơn hết số thời gian là:

                     168:48=3.5 giờ

                   Đổi: 3.5 giờ=3 giờ 30 phút

Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Lạng Sơn khi không kể thời gian nghỉ là:

                       3 giờ 30 phút - 10 phút=3 giờ 20 phút

Ô tô đến Lạng Sơn lúc: 5 giờ 30 phút + 3 giờ 20 phút=8 giờ 50 phút

                                                                   Đ/S: 8 giờ 50 phút

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.48798 sec| 2206.055 kb