Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Việt

  7.13041 :  23 tính dọc dùm nhé các bạn   6.aViết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:bx1=.......x........=....... help me
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp chia.

Bước 1: Ta chia 7 cho 23. Vì 7 < 23, nên kết quả chia là 0 và số dư là 7. Ghi 0 lên trên.

0
------
23 | 7.13041

Bước 2: Ta dịch phẩy thập phân sang phải và ghi 0 vào hàng đơn vị như hình vẽ.

0
------
23 | 7.13041


Bước 3: Ta kéo số 0 từ hàng đơn vị sang cạnh số 7. Ta được số kết quả chia là 70. Ghi số 70 lên phía dưới số 7.

0
------
23 | 7.13041
- 70

Bước 4: Ta nhân số kết quả 70 với số chia 23 và ghi kết quả lên phía bên phải.

0
------
23 | 7.13041
- 70
-------
1610

Bước 5: Ta tính hiệu của 7.13041 và 1610, kết quả là 71041. Ghi phần hiệu này lên phía dưới số 1610.

0
------
23 | 7.13041
- 70
-------
1610
- 1610
-------
71041

Bước 6: Ta dịch phẩy thập phân của kết quả chia sang phải 1 chữ số và ghi 0 vào hàng đơn vị như hình vẽ.

0
------
23 | 7.13041
- 70
-------
1610
- 1610
-------
71041

Bước 7: Ta kéo số 0 từ hàng đơn vị sang cạnh số 71041. Ta được số kết quả chia là 3,086. Ghi số 3,086 lên phía dưới số 1610.

0
------
23 | 7.13041
- 70
-------
1610
- 1610
-------
71041
- 4830
-------
22711

Bước 8: Ta dịch phẩy thập phân của kết quả chia sang phải 1 chữ số và ghi 0 vào hàng đơn vị như hình vẽ.

0
------
23 | 7.13041
- 70
-------
1610
- 1610
-------
71041
- 4830
-------
22711

Bước 9: Ta kéo số 0 từ hàng đơn vị sang cạnh số 22711. Ta được số kết quả chia là 986. Ghi số 986 lên phía dưới số 22711.

0
------
23 | 7.13041
- 70
-------
1610
- 1610
-------
71041
- 4830
-------
22711
- 2092
-------
1791

Bước 10: Ta dừng quá trình chia vì đã không có số khác 0 để kéo sang cạnh. Kết quả của phép chia là 986.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45545 sec| 2248.609 kb