Lớp 3
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Linh

60 : 8 = ? bằng bao nhiêu mình cần gấp
Tôi biết rằng đây có thể không phải là thời điểm thích hợp, nhưng tôi thực sự cần sự giúp đỡ từ các Bạn. Ai có thể phân tích vấn đề này cho tôi với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta thực hiện như sau:

- Ta chia 60 thành 8 nhóm bằng nhau.
- Mỗi nhóm sẽ có số lượng đồng vật hoặc số lượng vật phẩm bằng nhau.
- Ta tiến hành chia đồng đều vào mỗi nhóm.
- Đếm số lượng đồng vật hoặc số lượng vật phẩm trong mỗi nhóm.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là:
60 : 8 = 7 rồi 4.

Ta có thể giải bài toán theo cách khác:

- Ta thực hiện phép chia 60 cho 8.
- Khi chia, ta được kết quả là 7 dư 4.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là:
60 : 8 = 7 dư 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Để tìm số bằng 8 mà nhân với 7 ra số bé hơn 60, ta lần lượt thử với 8, 16, 24,... đến khi thấy 56. Như vậy, 60 chia cho 8 bằng 7.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Ta thấy 8 nhân 7 bằng 56. Vì 56 < 60, nên ta biết được 60 có thể chia hết cho 8. Nếu ta thêm 1 thì tổng sẽ là 57. Vậy 60 chia cho 8 bằng 7 dư 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

60 : 8 = 7 rồi còn 4, nghĩa là 60 chia cho 8 bằng 7 và còn dư 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.12179 sec| 2216.961 kb