Lớp 7
10điểm
3 năm trước
Phạm Thành Trung

5m dây đồng nặng 40g. Hỏi 100m dây đồng như thế nặng bao nhiêu kg?
Chào mọi người, mình đang cảm thấy khá bối rối. Bạn nào đó có kinh nghiệm có thể giúp mình giải quyết vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Sử dụng quy tắc đơn vị tỷ lệ: Nếu độ dài tăng gấp n lần thì khối lượng cũng tăng gấp n lần.

- Áp dụng công thức tính tỷ lệ giữa độ dài và khối lượng: Tỷ số khối lượng giữa 2 dây bằng tỷ số độ dài của chúng.

Câu trả lời:

- Gọi x là cân nặng dây đồng cần tìm (đơn vị kg).
- Theo quy tắc đơn vị tỷ lệ, ta có: 5m dây đồng nặng 40g -> 100m dây đồng ban đầu nặng (40/5) * 100 = 800g = 0.8kg.
- Vậy, 100m dây đồng như trên nặng 0.8kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

We can use a proportion to solve this problem. The weight of 5 meters of copper wire is 40g, so the weight of 1 meter of copper wire is 40g / 5 = 8g. Therefore, the weight of 100 meters of copper wire is 8g x 100 = 800g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The weight of 5 meters of copper wire is 40g. Therefore, for 1 meter of copper wire, the weight is 40g / 5 = 8g. As a result, the weight of 100 meters of copper wire is 8g x 100 = 800g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The weight of 1 meter of copper wire is 40g. So the weight of 100 meters of copper wire is 40g x 100 = 4000g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48793 sec| 2255.891 kb