Lớp 2
30điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Long

538+764=?
Help me, please! Mình đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi cực kỳ khó khăn và mình cần sự trợ giúp từ cộng đồng. Ai có thể giải đáp giúp mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải câu hỏi "538+764=?" có thể là cộng từng hàng tương ứng của hai số:

Hàng đơn vị: 8 + 4 = 12. Viết 2, nhớ 1.
Hàng chục: 3 + 6 + 1 (do cộng hàng đơn vị nhớ 1) = 10. Viết 0, nhớ 1.
Hàng trăm: 5 + 7 + 1 (do cộng hàng chục nhớ 1) = 13.

Vậy kết quả của phép tính 538 + 764 là 1,302.

Một cách giải khác có thể là cộng hàng chục trước, sau đó cộng hàng đơn vị và cuối cùng cộng hàng trăm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 2
Câu hỏi Lớp 2

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45581 sec| 2246.633 kb