Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Đức

5.When is John and Mary's wedding? =>When are  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Ở câu hỏi ban đầu, chúng ta cần sửa lại động từ "is" thành "are" để phù hợp với chủ ngữ là "John and Mary" (dùng động từ ở thì số nhiều).
- Ta có thể sử dụng nhiều cách để trả lời câu hỏi này tùy thuộc vào ý nghĩa mà ta muốn truyền tải.
Cách 1: "John and Mary's wedding is on June 10th."
Cách 2: "The wedding of John and Mary is on June 10th."
Cách 3: "They are getting married on June 10th."
Cách 4: "John and Mary are getting married on June 10th."

Lưu ý: Ta không có thông tin chi tiết về nội dung của đám cưới (như địa điểm, thời gian khác...) do đó không thể cung cấp thông tin chi tiết hơn trong câu trả lời.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48450 sec| 2247.703 kb