Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Ngọc

5 mũ x+1=125.                                                                                       Giúp mình với.
Mình cảm thấy hơi mắc kẹt và không chắc làm thế nào để tiếp tục làm câu hỏi này. Ai có thể giành chút thời gian để giúp mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình 5^(x+1) = 125, ta có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đặt x+1 = y, ta có phương trình 5^y = 125

Bước 2: Viết 125 thành lũy thừa của 5: 125 = 5^3

Bước 3: Áp dụng định nghĩa lũy thừa để giải phương trình: 5^y = 5^(3)

Bước 4: Vì cả hai cơ sở là 5, nên ta có y = 3

Bước 5: Từ x+1 = y, ta có x+1 = 3

Bước 6: Giải phương trình x+1 = 3, ta được x = 3-1 = 2.

Vậy, x = 2 là nghiệm của phương trình 5^(x+1) = 125.

Câu trả lời: x = 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phương trình 5 mũ (x + 1) = 125 cho ta một bài toán về lũy thừa với cơ số là 5 và số mũ là x + 1. Để tìm giá trị của x, ta cần xác định số mũ nào cho 5 mũ (x + 1) bằng 125. Ta có thể giải bài toán bằng cách thử từng giá trị x để xem giá trị nào thỏa mãn. Bắt đầu bằng việc chọn x = 2, ta có 5 mũ (2 + 1) = 5 mũ 3 = 125, vậy x = 2 là giá trị thỏa mãn của phương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Với phương trình 5 mũ (x + 1) = 125, ta cần tìm giá trị của x. Để giải phương trình này, ta sử dụng quy tắc lấy logarit cơ số 5 hai vế của phương trình. Khi đó, ta được logarit cơ số 5 của 125 bằng x + 1. Vậy ta có: log₅ 125 = x + 1. Để tính được giá trị của x, ta có thể thực hiện các bước sau đây:
- Logarit cơ số 5 của 125 là 3 vì 5 mũ 3 = 125.
- Vì vậy, ta có: x + 1 = 3.
- Tiếp theo, ta giải phương trình x + 1 = 3 để tìm giá trị của x.
- Trừ hai vế của phương trình ta có: x = 3 - 1 = 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50380 sec| 2244.688 kb