Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

4000 giấy bằng.............giờ........phút .........giây.......? ,1 ngày bằng ............giây
Có ai có thể hỗ trợ mình với câu hỏi này được không? Mình thực sự đang cần tìm câu trả lời gấp lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Giả sử 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây.

Cách 1:
Để biết được số giờ, phút và giây từ 4000 tờ giấy, ta có thể áp dụng phép chia để tìm ra kết quả.
- 4000 / (60 x 60) = 1 giờ (số 1 là kết quả của phép chia)
- 4000 % (60 x 60) = 0 phút (0 là số dư)
Do đó, 4000 tờ giấy tương đương với 1 giờ 0 phút 0 giây.

Cách 2:
Tương tự như cách 1, ta có thể chia tổng số giây của 4000 tờ giấy cho số giây trong 1 giờ (60 x 60) để tìm số giờ.
- 4000 / (60 x 60) = 1 giờ
- 4000 % (60 x 60) = 0 giây
Như vậy, 4000 tờ giấy tương đương với 1 giờ 0 phút 0 giây.

1 ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây.

Cách 1:
Để biết được số giây trong 1 ngày, ta áp dụng phép nhân để tính tổng số giây.
- 24 x 60 x 60 = 86400 giây
Nên 1 ngày có 86400 giây.

Cách 2:
Tương tự như cách 1, ta có thể nhân số giờ (24), số phút trong 1 giờ (60) và số giây trong 1 phút (60) để tính tổng số giây trong 1 ngày.
- 24 x 60 x 60 = 86400 giây
Vậy 1 ngày có 86400 giây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phương pháp giải câu hỏi:

Để giải câu hỏi trên, ta cần biết khối lượng riêng của các chất khí được cho (CO2, SO2, SO3, NO) và so sánh chúng với khối lượng riêng của không khí. Chất khí có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí sẽ nặng hơn không khí.

Câu trả lời cho câu hỏi:

- Câu 68: Chất khí có khối lượng riêng gấp 2,2069 lần không khí là CO2.
- Câu 69: Chất khí làm đục nước vôi trong là CO2.
- Câu 70: Chất có trong không khí góp phần gây nên hiện tượng vôi sống hóa đá là CO2.
- Câu 71: Dãy chất tác dụng với lưu huỳnh dioxide là Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2.
- Câu 72: Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là SO2.
- Câu 73: Dãy chất tác dụng được với nước tạo ra dung dịch bazơ là CaO, KOH, BaO, Na2O.
- Câu 74: Từ các oxit cho trước, có 4 cặp chất tác dụng được với nhau để tạo ra muối natrisulfite.
- Câu 75: Vôi sống có công thức hóa học là CaCO3.
- Câu 76: Cặp chất tác dụng với nhau tạo ra muối natrisulfite là NaOH và SO2.
- Câu 77: Oxit có phần trăm khối lượng của kim loại gấp 2,5 lần phần trăm khối lượng của oxi là Fe2O3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45614 sec| 2235.922 kb