Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đức

32 bằng 2 mũ mấy?
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để giải câu hỏi trên, ta cần tìm một số mũ mà số 2 được nhân vào bằng 32.

Cách 1: Theo luật luỹ thừa cơ số 2, để tìm số mũ m, ta cần thực hiện phép tính 2 mũ m bằng 32.

2^m = 32

=> m = log2(32) = log(32)/log(2) = 5.

Cách 2: Với công thức mũ, 2^5 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32.

Cách 3: Dùng phương pháp thử qua từng số mũ cho đến khi có kết quả là 32.
2^1 = 2
2^2 = 4
2^3 = 8
2^4 = 16
2^5 = 32

=> 32 bằng 2 mũ 5.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là: 32 bằng 2 mũ 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24677 sec| 2216.711 kb