Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hưng

2 năm trước tổng số tuổi của hai cô cháu là 50 tuổi.Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu.Tính tuổi mỗi người hiện nay. Ai làm cả bài giải và nhanh thì mình tk cho! 
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta sẽ sử dụng phương pháp giải hệ phương trình:

Gọi x là tuổi của cô, y là tuổi của cháu.

Theo thông tin trong câu hỏi ta có:
- 2 năm trước tổng số tuổi của hai cô cháu là 50 tuổi: (x-2) + (y-2) = 50
- Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu: 2x = 7y

Bây giờ ta sẽ giải hệ phương trình này:

1. Giải phương trình (x-2) + (y-2) = 50:
x + y - 4 = 50
x + y = 54 (1)

2. Giải phương trình 2x = 7y:
x = (7/2)y (2)

Thay (2) vào (1), ta có:
(7/2)y + y = 54
(9/2)y = 54
y = (2/9) * 54
y = 12

Thay y = 12 vào (2), ta có:
x = (7/2) * 12
x = 42

Vậy, tuổi của cô hiện nay là 42 và tuổi của cháu hiện nay là 12.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Phương pháp làm:
- Đọc và hiểu câu hỏi: Đề yêu cầu phân biệt rễ cọc và rễ chùm và đưa ra ví dụ để minh họa.
- Tìm hiểu kiến thức về rễ cọc và rễ chùm: Rễ cọc là rễ chỉ có một cục cốc rất dày cùng với các cành lá phát triển. Rễ chùm là hệ thống rễ phát triển thành nhiều cụm ở gốc cây hay cỏ.
- Tìm và tập trung thông tin về sự khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm: Rễ cọc có một cục cốc dày, rễ chùm có nhiều cụm rễ.
- Tìm ví dụ để minh họa: Ví dụ về rễ cọc là cây bàng, ví dụ về rễ chùm là cỏ rễ.
- Viết câu trả lời chi tiết và đầy đủ: Rễ cọc là loại rễ có một cục cốc dày và mạnh mẽ, ví dụ như cây bàng. Rễ chùm là hệ thống rễ phát triển thành nhiều cụm ở gốc cây hay cỏ, ví dụ như cỏ rễ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.41813 sec| 2237.391 kb