Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

   16 người làm một công việc trong 3 ngày.Hỏi 8 người thì làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày?
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Để giải bài toán này, ta tính số ngày làm việc của một người bằng cách chia thời gian làm việc tổng cộng cho số người làm công việc đó.
- Sau đó, ta nhân số ngày làm việc của một người với số người còn lại để tính số ngày làm việc của số người đó.

Câu trả lời:
- 16 người làm một công việc trong 3 ngày, vậy mỗi người làm công việc đó trong 3 ngày / 16 người = 3/16 ngày làm việc.
- Vậy khi chỉ có 8 người làm công việc đó, thì số ngày để hoàn thành công việc là: (3/16 ngày làm việc) * 8 người = 24/16 = 1,5 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Another way to solve this problem is by calculating the productivity rate per person per day. If 16 people can complete the work in 3 days, then each person contributes 1/16 of the work every day. Therefore, if there are only 8 people working, they would complete 8 x 1/16 = 1/2 of the work every day. Hence, it would take them 2 days to complete the entire work.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Let's assume that the productivity of each person remains the same. In this case, if 16 people can complete the work in 3 days, then the total productivity is 16 x 3 = 48 units of work. Therefore, if 8 people are working, they would need 48 units of work / 8 units of work per day = 6 days.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The ratio between the number of people and the time required to complete the work is constant. Therefore, if 16 people can complete the work in 3 days, then 8 people would take twice as long. Hence, 8 people would complete the work in 6 days.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp viết lại câu hỏi:

Để viết lại câu hỏi, ta thay thế động từ "does" (là động từ trợ động từ "do") bằng động từ "is" để giữ nghĩa không thay đổi.

Câu trả lời cho câu hỏi:

- What is your mother's job?
- What is your mother's occupation?
- What is your mother's profession?
- What is your mother's work?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.13463 sec| 2229.086 kb