Lớp 6 - Kết nối tri thức
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
la

11 tỷ gói mè nhân 11 tỷ gói mè thì bằng bao nhiêu gói mè?
Mình rất cần một số ý kiến từ các Bạn để giải quyết một câu hỏi khó khăn mà mình đang đối mặt này. Ai đó có thể đưa ra gợi ý giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để giải bài toán này, ta sử dụng phép nhân.

Ta muốn tìm số gói mè nhân với 11 tỷ gói mè sẽ bằng số gói mè ban đầu (11 tỷ gói mè).

11 tỷ gói mè nhân với 11 tỷ gói mè sẽ bằng 11 tỷ x 11 tỷ.

Cách giải 1:
11 tỷ x 11 tỷ = 121 tỷ tỷ.

Cách giải 2:
11 tỷ x 11 tỷ = (10 tỷ + 1 tỷ) x (10 tỷ + 1 tỷ) = 10 tỷ x 10 tỷ + 10 tỷ x 1 tỷ + 1 tỷ x 10 tỷ + 1 tỷ x 1 tỷ = 100 tỷ tỷ + 10 tỷ tỷ + 10 tỷ tỷ + 1 tỷ tỷ = 121 tỷ tỷ.

Câu trả lời:
Số gói mè khi nhân với 11 tỷ gói mè là 121 tỷ tỷ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6 - Kết nối tri thức
Câu hỏi Lớp 6 - Kết nối tri thức

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44075 sec| 2223.875 kb