Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Long

1000ha = ...km2                125ha = ...km2                  57,4ha = ...km2                  3,2ha = ...km2
Các bẹn thân yêu ơi, mình đang bế tắc với câu hỏi này, Bạn nào có thể chỉ mình cách làm với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta áp dụng công thức chuyển đổi đơn vị diện tích như sau:

1 km^2 = 100 ha

Vậy,

1. 1000 ha = 1000/100 = 10 km^2
2. 125 ha = 125/100 = 1.25 km^2
3. 57.4 ha = 57.4/100 = 0.574 km^2
4. 3.2 ha = 3.2/100 = 0.032 km^2

Vậy kết quả là:
1. 1000 ha = 10 km^2
2. 125 ha = 1.25 km^2
3. 57.4 ha = 0.574 km^2
4. 3.2 ha = 0.032 km^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47443 sec| 2248.375 kb