Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Đức

1. Tính giá trị biểu thức: (1 - 1/2) + (1 - 5/6) + (1 - 11/22) + (1 - 19/20) + (1 - 29/30) + (1 - 41/42) 2. Một đàn trâu, ngựa, bò có 120 con. Số trâu bằng 2/3 tổng số bò và ngựa, số ngựa bằng 1/5 số trâu và bò. Như vậy trong đàn có bao nhiêu con bò 3. Một người lái xe trước khi đi thấy bình xăng chỉ có 3/5 thùng xăng. Sợ đi ko đủ anh ta mua thêm 15 lít nữa. Khi về đến nhà anh ta thấy bình xăng chỉ còn 3/10 thùng xăng và tính ra đã tiêu thụ hết 30 lít xăng. Hỏi bình đó chứa được bao nhiêu lít xăng PS: Ghi đáp số thôi  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.61081 sec| 2037.672 kb