Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

1. ''on holiday'' hay ''in holiday'' (2) *Nếu có* : ''on the holiday'' hay ''in the holiday'' Nếu câu 2 mà không có cụm từ nào như vậy thì không trả lời nha. Thanks các bn

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.10347 sec| 2208.977 kb