Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Hạnh

1.Những thành ngữ sau liên quan đến phương châm hội thoại nào? a. Dài dòng văn tự b. Đầu môi chót lưỡi c. Nói toạc móng heo d. Ông chẳng bà chuộc e. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược f. Ra ngô ra khoai

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

a, PC cách thức

b, PC cách thức

c, PC quan hệ

d, PC cách thức

e, PC quan hệ

f, PC về lượng

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23853 sec| 2205.453 kb