Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Vương

1 người bán hàng được lãi 152000 đồng.Tính ra số tiền lãi bằng 9% số tiền mua hàng ban đầu.Hỏi người đó bán đươc bao nhiêu tiền?
Các bẹn thân yêu ơi, mình đang bế tắc với câu hỏi này, Bạn nào có thể chỉ mình cách làm với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp tìm số tiền ban đầu bằng cách chia số tiền lãi cho tỷ lệ lãi suất.

Ta gọi số tiền ban đầu là x đồng. Theo đề bài, ta có phương trình sau:
152000 = 9/100 * x

Để tìm x, ta thực hiện các bước:

Bước 1: Đưa các hạng tử về cùng mẫu số:
152000 = (9 * x)/100

Bước 2: Nhân đôi các vế của phương trình để loại bỏ mẫu số:
2 * 152000 = (2 * 9 * x)/100
304000 = (18 * x)/100

Bước 3: Nhân cả hai vế của phương trình với 100 để loại bỏ mẫu số:
304000 * 100 = 18 * x
***0 = 18 * x

Bước 4: Chia cả hai vế của phương trình cho 18 để tìm giá trị của x:
x = ***0 / 18
x ≈ ***8

Vậy, người bán hàng đã bán được khoảng 1,688,***8 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Let's assume that the initial purchase price is p. The interest earned on the initial purchase price is 9% of p, which is 0.09p. So, the equation is p + 0.09p = 152000. Solving this equation, we get p = 1400000. So, the person bought the goods for 1400000 VND.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Let's assume that the amount of money the person made from selling the goods is y. The interest earned on the initial purchase price is 9% of the initial purchase price, which is 0.09y. So, the equation is y = 152000 + 0.09y. Solving this equation, we get y = 1600000. So, the person sold the goods for 1600000 VND.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The amount of money that the person sold the goods for is 152000 plus the interest earned on the initial purchase price. Let's assume the initial purchase price is x. So, the interest earned is 9% of x, which is 0.09x. Therefore, the equation is 152000 = x + 0.09x. Solving this equation, we get x = 1400000. So, the person sold the goods for 1400000 VND.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

   Số tiền mua hàng ban đầu là :
152 / 9.100 = 1688,8 (nghìn đồng)
   Số tiền người đó bán ra là:
1688,8 + 152 = 1840,80
 (nghìn đồng)
                      Đáp số : 1840,80 nghìn đồng.
Chúc bạn học tốt !!!

 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48022 sec| 2256.922 kb