Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Linh

1.Nêu khái niệm từ thông ( viết biểu thức và đơn vị đo, ý nghĩa các đại lượng)?
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Đầu tiên, tìm hiểu khái niệm từ thứ trong Vật lý.
2. Xác định biểu thức và đơn vị đo của đại lượng này.
3. Trình bày ý nghĩa của từ thứ trong Vật lý.

Câu trả lời:

Từ thứ trong Vật lý là một đại lượng vô hướng, chỉ ra số lần mà một hiện tượng hay sự việc xảy ra. Biểu thức của từ thứ được kí hiệu là n, và đơn vị đo của n là đơn vị (unit). Ý nghĩa của từ thứ là đếm số lần mà một hiện tượng xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, nếu n = 5, tức là hiện tượng đó xảy ra 5 lần.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Đơn vị của từ thô: (Mm + Gc + It) = kg + lồng/h + phím/th

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Nghĩa của các đại lượng trong công thức:
- Mm: khối lượng theo thiết kế của từ thô (kg)
- Gc: công suất sản xuất trong một ngày (lồng/h)
- It: hệ số lệch lớn nhất giữa thực tế và thiết kế (phím/th)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Từ thành phần nền của vật liệu xây*** và cấu thành các hạng mục sản phẩm xây***
+ Viết biểu thức: từ thô = Mm + Gc + It

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44019 sec| 2260.477 kb