Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Ánh

1.   Nam said “I am told to be at school before 7 o’clock” ……………………………………… 2.   Thu said “All the students will have a meeting next week” ……………………………………… 3.   Phong said “My parents are very proud of my good marks” ……………………………………… 4.   The teacher said “All the homework must be done carefully” ……………………………………… 5.   Her father said to her “You can go to the movie with your friend” ……………………………………… 6.   Hoa said “I may visit my parents in the summer” ……………………………………… 7.   The teacher said “We can collect old book for the poor students” ……………………………………… 8.   She said “She doesn’t buy this book” ……………………………………… 9.   The boys said “We have to try our best to win the match” ……………………………………… 10.        Her classmate said “Lan is the most intelligent girl in our class” ……………………………………… 11.        They told us “Our friends will get the award for their highest cores” ……………………………………… 12.        He said “I will go to school by bus tomorrow” ……………………………………… 13.        Phong said “I need to learn more vocabulary”

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi cẩn thận và hiểu rõ ý của câu hỏi.
2. Xác định loại câu hỏi và tìm các động từ báo cáo (reported speech) trong câu trích dẫn.
3. Tìm hiểu cấu trúc và quy tắc của reported speech.
4. Lựa chọn thì, chủ ngữ, động từ, trạng từ và thời gian thích hợp cho câu trả lời.
5. Nắm vững ngữ pháp và cấu trúc câu để hoàn thành câu trả lời.

Câu trả lời:

1. Nam said that he was told to be at school before 7 o'clock.
2. Thu said that all the students would have a meeting the following week.
3. Phong said that his parents were very proud of his good marks.
4. The teacher said that all the homework must be done carefully.
5. Her father said to her that she could go to the movie with her friend.
6. Hoa said that she might visit her parents in the summer.
7. The teacher said that they can collect old books for the poor students.
8. She said that she didn't buy that book.
9. The boys said that they had to try their best to win the match.
10. Her classmate said that Lan was the most intelligent girl in their class.
11. They told us that their friends would get the award for their highest scores.
12. He said that he would go to school by bus the next day.
13. Phong said that he needed to learn more vocabulary.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

According to Nam, he has been informed to reach school before 7 o'clock.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Nam mentioned that he was instructed to arrive at school before 7 o'clock.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Đọc đề và các thành phần trong môi trường để xác định loại môi trường và kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.
2. Xem xét các thành phần có sẵn trong môi trường để xác định nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nito.

Câu trả lời:

a. Môi trường trên là môi trường vi sinh thảo dược (Herbal Infusion).
b. Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng ạo tỏa (Auxotrophic).
c. Nguồn cacbon trong môi trường là NH4 (nhóm amino của (NH4)3PO4) và KH2PO4, nguồn năng lượng là MgSO4 và CaCl2, nguồn nito là (NH4)3PO4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.10511 sec| 2255.07 kb