Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Ngọc

1 mét khối bằng ????????? milimet khối
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần biết quy ước đơn vị đo lường giữa mét khối và milimet khối.
Theo quy ước, 1 mét khối bằng 1000 lần milimet khối.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là: 1 mét khối bằng 1000 milimet khối.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.99294 sec| 2216.094 kb