Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Linh

1 lò xo khi nén một lực 10N thì chiều dài là 19cm.Khi kéo với một lực 20N thì chiều dài là 23cm. a)Tính chiều dài lò xo b)Nếu kéo một lực 10N thì lò xo dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Chào các pro, hiện mình đang cần support nhanh chóng để giải đáp câu hỏi này. Ai có thể chia sẻ kiến thức của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Ta có các thông tin sau:
- Khi nén với lực 10N, chiều dài của lò xo là 19cm.
- Khi kéo với lực 20N, chiều dài của lò xo là 23cm.

a) Để tìm chiều dài của lò xo, ta dùng quy tắc tỉ lệ đơn giản: "Lực kéo và chiều dài của lò xo tỉ lệ thuận." Từ đó, ta có thể xây*** một phương trình tỉ lệ:

10N/19cm = 20N/xcm

Giải phương trình trên ta có:

x = (20N * 19cm) / 10N
x = 38cm

Vậy chiều dài của lò xo là 38cm.

b) Để tìm chiều dài của lò xo khi kéo với lực 10N, ta dùng phương trình tỉ lệ như trên:

10N/23cm = 10N/y m

Giải phương trình trên ta có:

y = (10N * 23cm) / 10N
y = 23cm

Vậy khi kéo với một lực 10N, lò xo dài 23cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

a) Sử dụng công thức F = k * x, ta có thể tính được hằng số đàn hồi k. Với F = 10N và x = 0.19m, ta có: k = F / x = 10 / 0.19 = 52.63 N/m. Khi kéo với lực 20N, ta được x = F / k = 20 / 52.63 = 0.38m. Để tính chiều dài của lò xo khi không có lực tác dụng vào, ta có thể sử dụng công thức F = k * x và kết quả k hiện có: x = F / k = 10 / 52.63 = 0.19m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Dựa vào công thức F = k * x, ta có thể tính được hằng số đàn hồi k. Với F = 10N và x = 0.19m, ta đặt hằng số đàn hồi là k. Khi kéo với lực 20N, ta được x = 0.23m. Suy ra: 10 / 0.19 = k và 20 / 0.23 = k. Giải hệ phương trình này, ta tìm được giá trị của k là 52.63 N/m. Dùng công thức F = k * x, ta có thể tính được chiều dài lò xo khi không có lực tác dụng vào: x = F / k = 10 / 52.63 = 0.19m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) Sử dụng công thức F = k * x, ta có thể tính được hằng số đàn hồi k. Với F = 10N và x = 0.19m, ta có: k = F / x = 10 / 0.19 = 52.63 N/m. Dùng giá trị này và công thức F = k * x, ta có thể tính được chiều dài lò xo khi không có lực tác dụng vào: x = F / k = 10 / 52.63 = 0.19m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Dựa vào dữ liệu trong câu hỏi, ta có thể sử dụng công thức tính chiều dài của lò xo: F = k * x. Với F là lực tác dụng vào lò xo, x là chiều dài lò xo khi bị nén, và k là hằng số đàn hồi. Ta có hệ phương trình sau: 10 = k * 0.19 và 20 = k * 0.23. Giải hệ phương trình này, ta tìm được giá trị của k là 52.63 N/m. Dùng kết quả này, ta có thể tính được chiều dài lò xo khi không có lực tác dụng vào: F = k * x = 0.19 * 52.63 = 9.99 N/m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49135 sec| 2257.273 kb