Lớp 10
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

1. Hãy so sánh để chứng minh bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam ngày càng được hoàn chỉnh và phát triển trong các thế kỷ X - XV?
2. Hãy nêu những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến thế kỷ XV. Phân tích nguyên nhân tạo nên sự phát triển đó?
3. Điểm nổi bật trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà nước Lý, Trần, Hồ, Lê là gì?
Mình cảm ơn
Tôi thật sự đấu tranh với câu hỏi này hơi lâu rồi và cần một ít ánh sáng từ mọi người. Có ai có thể giúp tôi hiểu rõ hơn không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc và hiểu câu hỏi kỹ càng, nắm rõ yêu cầu của câu hỏi.
2. Nghiên cứu và thu thập thông tin về các thế kỷ X-XV của lịch sử Việt Nam, bao gồm cả bộ máy nhà nước phong kiến, công cuộc xây*** và phát triển kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê.
3. Sắp xếp thông tin theo thứ tự và tạo cấu trúc cho câu trả lời.
4. Trình bày câu trả lời một cách rõ ràng và logic.

Câu trả lời:

1. So sánh bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỷ X-XV:
- Thế kỷ X: Bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam còn khá mờ nhạt và chưa hoàn chỉnh. Công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Tiên Hoàng và Lê Hoàn đã đặt nền móng cho việc xây*** bộ máy nhà nước phong kiến.
- Thế kỷ XI: Dưới triều đại Lý, bộ máy nhà nước đã được tổ chức và hoạt động khá hiệu quả. Hệ thống quan lại, các cơ quan trung ương và địa phương được thiết lập và hoạt động ổn định. Nền tảng văn hóa và giáo dục được khởi xướng.
- Thế kỷ XII: Đất nước trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Bộ máy nhà nước ngày càng được hoàn thiện, có sự xuất hiện của các cơ quan chính quyền và quân đội. Hệ thống các học viện, trường học được mở ra.
- Thế kỷ XIII - XV: Giai đoạn phát triển vượt bậc. Bộ máy nhà nước phong kiến vững mạnh và hoàn chỉnh, có sự cải tiến và thay đổi phù hợp với hoàn cảnh. Các triều đại Trần và Lê đã đóng góp lớn vào sự phát triển cơ cấu nhà nước và kiến thiết quần chúng.

2. Thành tựu to lớn trong công cuộc xây*** và phát triển kinh tế từ thế kỷ X đến thế kỷ XV:
- Phát triển và mở rộng nông nghiệp: Sự phát triển của hệ thống chăn nuôi, canh tác đã giúp tăng năng suất nông nghiệp và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Xây*** hệ thống thủy lợi: Nhiều công trình thủy lợi được xây*** như đê, cầu, cống... Giúp cải thiện điều kiện sản xuất và phòng tránh thiên tai.
- Phát triển thương mại và nhất là điểm nổi bật là ông già phố Hội An – khu thương mại quốc tế lớn thời đó, nơi giao thương với các nước trong khu vực và vùng Đông Nam Á.
- Các cuộc viễn chinh, chinh phạt mở rộng lãnh thổ đã làm gia tăng khối lượng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường nguồn lực tiềm năng của nhà nước.

3. Điểm nổi bật của chính sách đối nội, đối ngoại của nhà nước Lý, Trần, Hồ, Lê:
- Chính sách đối nội: Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích sự phát triển kinh tế, xây*** hệ thống chính quyền, tôn vinh và bảo vệ văn hóa truyền thống. Nhà nước cũng thúc đẩy sự phát triển giáo dục và truyền bá tri thức.
- Chính sách đối ngoại: Nhà nước Lý, Trần, Hồ và Lê duy trì và phát triển mối quan hệ với các nước Bắc đồng bằng, các quốc gia Đông Nam Á và Tây Á. Việc xây*** các đền đài, nhiều công trình quốc gia để ghi nhận thương thảo và sự hợp tác, mở rộng quan hệ kinh tế và văn hóa với các nước trong khu vực.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Các nhà nước Lý, Trần, Hồ, Lê có những chính sách đối nội và đối ngoại nổi bật trong lịch sử Việt Nam. Chính sách đối nội của các nhà nước này tập trung vào việc kiểm soát và quản lý dân chúng, xây*** và bảo vệ hệ thống phong kiến. Đối với chính sách đối ngoại, các nhà nước này thường duy trì và mở rộng quan hệ với các nước láng giềng và quan tâm đến việc kết nối với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á để mở rộng thị trường và tăng cường sự ảnh hưởng của mình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Kinh tế nước ta từ thế kỷ X đến thế kỷ XV đã có nhiều thành tựu to lớn. Một trong những điểm nổi bật là sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp. Nông nghiệp đã vươn lên đạt đến mức trồng trọt tiến bộ, áp dụng hệ thống canh tác hợp lý và sử dụng các phương pháp làm giàu đất. Thủ công nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ với việc sản xuất hàng thổ dân ở vùng nông thôn và hàng thủ công ở các khu chợ lớn thành thị.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Trong các thế kỷ X - XV, bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam đã ngày càng được hoàn chỉnh và phát triển theo nhiều cách khác nhau. Một trong những yếu tố quan trọng là sự tăng cường và phát triển của triều đình. Các vị hoàng đế trong triều đình ngày càng có quyền lực cao hơn và tổ chức cuộc sống xã hội theo nguyên tắc triều chủ tuyệt đối, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển của bộ máy nhà nước phong kiến.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45389 sec| 2261.852 kb