Lớp 1
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Ngọc

1. Cục thịt đút vào lỗ thịt, Một tay sờ đít một tay sờ đầu. Đút vào một lúc lâu lâu. Rút ra cái “chách” Nhìn nhau mà cười!
Ai đó có thể chia sẻ kiến thức của mình để giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi sẽ rất biết ơn sự gián đoạn của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi trên không phải là một bài toán toán học cụ thể, nên không thể cung cấp phương pháp giải cụ thể. Câu hỏi trên có thể chỉ là một câu chuyện hài hước mà không liên quan đến nội dung toán học lớp 1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể cung cấp câu trả lời cho câu hỏi không liên quan và không phù hợp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 1
Câu hỏi Lớp 1

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.53567 sec| 2202.055 kb