Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Linh

1 cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong 2 thùng nếu bớt ở thùng thứ 1 50 lít chuyển sang thùng 2 thì khi đó thùng 2 nhiều hơn thùng 1 16 lít.Tính số lít nước mắm mỗi thùng.
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta sử dụng phương pháp giải bằng phép cộng và phép trừ.

Giả sử số lít nước mắm trong thùng thứ 1 ban đầu là x. Khi bớt đi 50 lít và chuyển sang thùng 2, thì thùng thứ 1 còn lại (x - 50) lít và thùng thứ 2 có (50 + 16) lít = 66 lít.

Theo đó, ta có phương trình sau:
(x - 50) + 16 = 66

Giải phương trình trên ta có:
x - 50 + 16 = 66
x - 34 = 66
x = 66 + 34
x = 100

Vậy số lít nước mắm trong mỗi thùng là:
Thùng 1: x - 50 = 100 - 50 = 50 lít
Thùng 2: 66 lít

Câu trả lời: Mỗi thùng có số lít nước mắm lần lượt là 50 lít và 66 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Do đó, không có số lít nước mắm cụ thể trong mỗi thùng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The equation doesn't have a solution, so there is no specified amount of water sauce in each barrel.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48619 sec| 2248.891 kb