Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Linh

1. Cho 10ml đe AgNO3 1M trong NH3 vào ống nghiệm đựng dd glucozo dư, sau khi phản ứng ngta thu đc 1 lg Ag cân nặng 0,864g. Tính hiệu suất phản ứng 2. Viết PTHH của H2N-CH2-COOH lần lượt vs NaOH, C2H5OH 3. 2 phân tử X, Y có CTCT là HO-CH2-COOH , H2N-CH2-COOH. Viết các PTHH với Na 4. Tính nồng độ % của dd rượu etylic 70°( biết D của C2H45OH = 0,8g/ml, D của H2O =1g/ml)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25062 sec| 2050.039 kb