Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Hưng

1/4 giờ bằng bao nhiêu giây
Bạn nào có thể dành chút thời gian giải đáp giùm mình câu hỏi này không? Sự giúp đỡ của Mọi người sẽ được đánh giá rất cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phép chia 1 giờ thành 60 phút và 1 phút thành 60 giây.

Phương pháp giải 1:
- 1/4 giờ = (1/4) x 60 phút = 15 phút.
- 15 phút = 15 x 60 giây = 900 giây.

Phương pháp giải 2:
- 1 giờ = 60 phút = 60 x 60 giây = 3600 giây.
- 1/4 giờ = 3600 giây / 4 = 900 giây.

Vậy, 1/4 giờ bằng 900 giây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

1/4 giờ bằng 0.25 giờ, tương đương với 900 giây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48033 sec| 2243.336 kb