Lớp 8
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
nguyen van sang

1+2+3+4+ .....+1000= ?
Ai đó ơi, giúp mình với! Mình đang trong tình thế khó xử lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình vượt qua câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

- Phương pháp 1: Sử dụng công thức tính tổng dãy số từ 1 đến n, với n là số cuối cùng trong dãy. Công thức này được gọi là tổng cộng hòa của dãy S, và có thể được tính bằng công thức: S = (n*(n+1))/2. Áp dụng công thức này, ta có kết quả như sau:

S = (1000*(1000+1))/2 = 500500

- Phương pháp 2: Sử dụng tính chất đối xứng của dãy số. Với dãy từ 1 đến 1000, ta có hai số đối xứng nhau, ví dụ: 1 + 1000 = 1001, 2 + 999 = 1001, 3 + 998 = 1001, v.v. Có tổng cộng 1000/2 = 500 cặp số như vậy, mà tổng của mỗi cặp số là 1001. Do đó, tổng của dãy là 500 * 1001 = 500500.

Câu trả lời: 1+2+3+4+ .....+1000 = 500500 (có thể giải bằng cả hai phương pháp trên).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Ta có thể giải bài toán theo cách đếm số phần tử trong dãy từ 1 đến 1000. Dãy có 1000 số, ta chia thành các đoạn có 2 số. Mỗi đoạn tổng cộng là 1001 (với 2 số đầu và cuối). Ta có 500 đoạn như vậy. Do đó, tổng của dãy từ 1 đến 1000 là: S = 500 * 1001 = 500500.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta có công thức tổng của dãy số từ 1 đến n là: S = n*(n+1)/2. Áp dụng công thức này, ta có: S = 1000*(1000+1)/2 = 500500.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46398 sec| 2250.695 kb