Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Hồ Thành Phát

1+1=?
Mọi người ơi, mình đang vướng mắc một chút, có ai có kinh nghiệm có thể chỉ giáo mình cách giải quyết câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Phương pháp cộng trực tiếp: Ta thực hiện phép tính cộng giữa hai số 1 để tìm kết quả.
2. Phương pháp sử dụng định nghĩa số: Theo định nghĩa số thì 1 cộng với 1 sẽ bằng 2.

Câu trả lời:
Theo phương pháp cộng trực tiếp, ta có: 1 + 1 = 2
Theo phương pháp sử dụng định nghĩa số, ta có: 1 + 1 = 2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

anh hỏi riết có 1 câu ko thấy chán à là BAWNGF2 LÀ BẰNG 2 ĐÓ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43075 sec| 2250.531 kb