Lớp 1
60điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Đức

1+1=?
Làm ơn giúp mình với! Mình cần tìm câu trả lời cho một câu hỏi mình đã mất nhiều thời gian suy nghĩ mà chưa ra. Cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Phương pháp 1: Thực hiện phép cộng số 1 với số 1: 1+1 = 2.
- Phương pháp 2: Sử dụng khái niệm cộng hai số tự nhiên liên tiếp. Vì số 1 tiếp theo trước số 1 là số 2, nên 1+1=2.
- Phương pháp 3: Sử dụng khái niệm cộng số 0 với một số tự nhiên. Vì 1+0=1 và sau đó cộng thêm 1, nên 1+1=2.

Câu trả lời: 1+1=2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 1
Câu hỏi Lớp 1

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44711 sec| 2238.531 kb