Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Phương

      .   Viết lại các câu sau cho nghĩa không đổi        1. My room is smaller than your room.        2. No house on the street is older than this house.        3. Quang is 1.75 meters tall. Vinh is 1.65 tall.        4. Hang is the fattest girl in my class.                

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Để viết lại câu số 1, chúng ta cần sử dụng cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh.

2. Để viết lại câu số 2, chúng ta cần sử dụng từ "this house" làm ngữ danh từ thay thế cho "no house on the street".

3. Để viết lại câu số 3, chúng ta cần sử dụng từ "taller" thay vì "tall" để so sánh chiều cao của Quang và Vinh.

4. Để viết lại câu số 4, chúng ta cần sử dụng từ "is considered" để miêu tả về việc Hang được coi là cô gái mập nhất trong lớp học.

Câu trả lời:

1. Your room is bigger than my room.
My room is not as big as your room.

2. This house is older than any other house on the street.
No house on the street is as old as this house.

3. Vinh is shorter than Quang (by 0.1 meter).
Quang is taller than Vinh (by 0.1 meter).

4. Hang is considered the fattest girl in my class.
Hang is the girl who is the most overweight in my class.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28711 sec| 2223.289 kb