Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

.  Một hình tam giác có trung bình cộng độ dài đáy và chiều cao là 13cm, chiều cao bằng 4/9 độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó?
Xin chào tất cả! Mình đang mắc kẹt với một vấn đề khó nhằn. Mình mong được nghe lời khuyên từ các Bạn. Ai có thể giúp một tay?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để giải bài toán này, ta sử dụng các công thức về trung bình cộng và diện tích tam giác.

Gọi độ dài đáy tam giác là x.
Theo điều kiện của bài toán, ta có:
Chiều cao bằng 4/9 độ dài đáy.
=> Chiều cao = (4/9)x
Trung bình cộng độ dài đáy và chiều cao là 13cm.
=> (x + (4/9)x)/2 = 13
=> (13/9)x = 13
=> x = 9

Diện tích tam giác được tính theo công thức:
Diện tích = 1/2 * đáy * chiều cao
=> Diện tích = 1/2 * 9 * (4/9)*9
=> Diện tích = 2*4
=> Diện tích = 8 cm^2

Vậy diện tích của hình tam giác đó là 8 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51375 sec| 2248.938 kb